روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مدال - مدال گرفتن
مدال

1ـ دیدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است که با تلاش و پشتکار ، صاحب افتخار و مقام خواهید شد .

 

2ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .
 

تبلیغات