روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مدح - ستودن - تعبیر خواب

 تعبیر خواب مدح - ستودن
مدح

لوک اویتنهاو می گوید :

کسی را ستودن انجام کاری بدون فکرو بدون مطالعه
 

2ـ گم کردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد که در اثر بی اعتنایی دیگران به بدبختی بزرگی دچار خواهید شد .
 

تعبیر خواب مدح - ستودن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات