روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرکب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مرکب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رکب <br /><br />strong>span>حمدبن سیرین وید: رکب ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> لب ردن عیشت افتن ال ست.p> <p>گر یند رکب رید ا سی ه ی اد، لیل ه عیشت ر ی راخ ود مرادش اصل ود. گر یند رکب ریخت ا ز ی ایع د، تاویلش ه لاف ین ست. گر یند رکب ر امه و یخت، لیل ه و ا زیانی سد. گر بیر ست زیان دارد. گر یند ا رکب یزی وشت ز رآن ا ز ام دای تعالی لیل ر یر صلاح و ند. گر ه لاف ین ود، لیل ر ر ساد ند.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات