روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مزدوران - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مزدوران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مزدوران

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند.

 اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.

تعبیر خواب مزدوران گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات