روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مزدوران - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مزدوران ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مزدوران

محمدبن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه او کار می کردند، دلیل که با کسی خصومت کند.

 اگر دید در خانه دیگر مزدوری نمود، دلیل که به کاری سخت گرفتار شود.

تبلیغات