روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مرهم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مرهم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مرهم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد، دلیل بر صلاح دین اوست.

اگر بیند مرهم خورد، دلیل که چیزی حرام خورد. اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند.

اخبار اکاایران

تبلیغات