روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسافر - راهی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مسافر - راهی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مسافر - راهی
مسافر

1ـ دیدن مسافران چمدان به دست در خواب ، نشانة بهبودی اوضاع پیرامون شماست . اگر مسافران در حال رفتن باشند ، علامت آن است که به ثروت مورد نظر خود دست خواهید یافت .

 

2ـ اگر خواب ببینید کشور خود را ترک می گویید ، علامت آن است که برای تغییر زندگی کنونی خود تلاش خواهید کرد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات