روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسح کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مسح کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مسح کردن

اگر مردی در خواب دید که مسح کرد، دلیل که او را فرزندی آید عالم و مردم متابعت او کنند.

 اگر دید مسح بر موزه کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند و کارش به نظام آید.

اخبار اکاایران

تبلیغات