روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشاجره - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مشاجره ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مشاجره
مشاجره

1ـ اگرخواب ببینید با دیگران بر سر مسایل بی بها و کم اهمیت مشاجره می کنید ، علامت آن است که نسبت به دیگران بی انصاف خواهید بود و از بیماری رنج خواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می کنید ، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی کنید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات