روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مشت
اگر خواب ببینید با مشت کسی را کتک می زنید ، علامت آن است که به ارتکاب اتهاماتی متهم خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می کنید ، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید ، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی کنید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات