روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسمان شدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مسمان شدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مسمان شدن
اگر مردی دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود.

اگر دید کافر شد، دلیل که در بلائی افتد. اگر دید کافری پرِ دست او مسلمان شد، دلیل که یکی را از فسق باز دارد.

اخبار اکاایران

تبلیغات