روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشرق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مشرق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مشرق

دیدن مشرق به خواب ، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب، دلیل بر حاجت روائی است و فرو رفتن آفتاب به خلاف این است.

اگردید مشرق درجائی نیکو بود، دلیل که حاجتش روا شود. اگر مشرق بجای بد بیند به خلاف این است.

اخبار اکاایران

تبلیغات