روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مشرک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مشرک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شرکstrong>span>  <br />  <br />گر شرک سلمان د، لیل ه ر سلمانی میرد. گر شرکی سوی بله ماز رد ا کر ق تعالی ذارد، لیل ه سلمان ود نعمتش زیاده ود.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: گر شرکی ا ستور ید، لیل ه الب علم ود ر شمن فر ابد. گر ستور بود، لیل ه ا ردم دمذهب صحبت ارد دنام ود.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات