روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب موتور - تعبیر خواب آکا - تعبیر خواب

تعبیر خواب موتور
موتور

1ـ دیدن موتور هر وسیله ای در خواب ، علامت آن است که با مشکلات و سفرهای بسیار روبرو خواهید شد ، ولی دوستان از شما حمایت خواهند کرد .

2ـ دیدن موتور از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که یکی از خویشاوندان خود را از دست می دهید .

تعبیر خواب موتور - تعبیر خواب آکا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات