روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مورد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مورد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مورد 

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مورد بر چهاروجه است.

اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات