روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مهمات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مهمات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مهمات
مهمات

1ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروکار دارید ، نشانة آن است که کاری را قبول خواهید کرد که بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .

اخبار اکاایران

تبلیغات