روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مهمات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مهمات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب مهمات
مهمات

1ـ اگر خواب ببینید با مهمات سروکار دارید ، نشانة آن است که کاری را قبول خواهید کرد که بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت .

2ـ اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند .

اخبار اکاایران

تبلیغات