روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاغری - تعبیر خواب

تعبیر خواب لاغری

اگر لاغر شد نقصان مال بود.

اگر دید با لاغریضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماریبود.

تعبیر خواب لاغری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات