روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاله - تعبیر خواب

تعبیر خواب لاله

اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بیوقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود.

 اگر زنیدید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.

تعبیر خواب لاله گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات