روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گذر نامه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گذر نامه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گذر نامه
1ـ اگر گذرنامه خود را در خواب ببینید ، نشانة آن است که دوستان بیوفا در رابطه به موضوعیمهم به شما دروغ میگویند .

 

2ـ اگر خواب ببینید گذرنامه شما را سوراخ میکنند ، علامت آن است که بر مشکلات غلبه مییابید و به مقام مهمیدست مییابید .

اخبار اکاایران

تبلیغات