روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرما - حرارت گ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گرما - حرارت گ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گرما - حرارت گ  
گرما

لوک اویتنهاو میگوید :

گرمایشدید : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

 

اگر در خواب احساس کنید از گرما عاجز شده اید ، علامت آن است که به خاطر نیرنگ یک دوست طرحهایشما به شکست میانجامد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات