روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گرداب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گرداب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گرداب
دیدن گرداب در خواب ، نشانة روبرو شدن با خطریبزرگ است .

 اگر مراقب خود نباشید ، دشمنان به شهرت شما آسیب خواهند ساخت .

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات