روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گزیدن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گزیدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گزیدن
گزیدن

1ـ اگر خواب ببینید حشره ایشما را میگزد ، نشانة آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند حشره ایاو را نیش زده است ، نشانة آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد .
 

تعبیر خواب گزیدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات