روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلخانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گلخانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گلخانه   
دیدن  گلخانه در خواب ، علامت آن است که با گوش سپردن به تملق و چاپلوسیدیگران موقعیت خود را در معرض نابودیقرار میدهید .

 اگر زنیچنین خواب یببیند ، علامت آن است که با مشکلاتیروبرو خواهد شد که شاید منجربه بیآبروییاو میشود .

اخبار اکاایران

تبلیغات