روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلنار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گلنار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گلنار

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است.

 اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گلنار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گلنار گلنار , شخصیت گلنار

تعبیر خواب گلنار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات