روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گلنار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گلنار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گلنار

محمدبن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب ، دلیل عروسی ومنفعت است.

 اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.

اخبار اکاایران

تبلیغات