روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گناه - معصیت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گناه - معصیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گناه - معصیت   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گناه میکرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد.

 ابراهیم کرمانیگوید: دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداریتوبه باید کردن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گناه - معصیت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب گناه

تعبیر خواب گناه - معصیت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات