روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گنج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گنج

محمدبن سیرین گوید: اگر درخواب بیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تاویلش به خلاف این است.

 

جابرمغربیگوید: یافتن گنج درخواب درجائیخراب صعب تر بود تا جائیآبادان به سبب آن که جایآبادان بیمار زود شفا یابد و درجایخراب بیمار هلاک شود.

1ـ یافتن گنج در خواب ، علامت آن است که ناگهان به ثروتیدست خواهید یافت .

2ـ گم کردن گنج در خواب ، علامت آن است که دوستان شما را ترک خواهند کرد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گنج شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دعا برای دیدن گنج در خواب , تعبیر خواب ظروف زیر خاکی , طریقه دست یابی به گنج , دوست یک گنج است , مکانهای دیدنیک , یافتن زیرخاکی , گنج و زیرخاکی , سفید خانه گنج

تعبیر خواب گنج گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات