.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 



تعبیر خواب گورستان

1390/02/15

تعبیر خواب گورستان

محمدبن سیرین گوید: دیدن گورستان در خواب ، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیایایشان به فساد بود.

تعبیر, خواب, گورستان,تعبیر, حسب ,تعبیرخواب ساعت ,تعبرخواب ,خواب , تعبیر می ,تعبیرحواب ,تتعبیر خواب ,تعبیرحواب ,تعبیر خواب خواستگاری آمدن خواب بهره نیکو و ,تعبیر خواب گورستان

ابراهیم کرمانیگوید: اگر دید گورستان را زیارت میکرد، دلیل که اهل زندان را دلداریکند. جابرمغربیگوید: اگر در گورستان میرفت، دلیل که درویش شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گورستان بر سه وجه است. اول: غم. دوم: زندان. سوم: محنت.


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتی



اولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرمایید



مطالب مرتبط