روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کار -شغل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کار -شغل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کار -شغل   

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کار دنیا میکرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

 اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود. اگر بیند کار دنیایاو راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کار دنیاییاو به درستیبرنیامد به غایت نیکو بود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کار -شغل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر کار کردن زیاد در خواب , تعبیر خواب کار پیدا کردن , پیدا کردن کار در خواب , تعبییر خواب کار کردن , ژاپن خواب سرکار

تعبیر خواب کار -شغل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات