روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کارآگاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کارآگاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کارآگاه
اگر خواب ببینید کارآگاهیاز شما بازجوییمیکند و نسبت به اتهاماتیکه به شما میزند بیگناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده میشود

. اما اگر در خواب احساس کنید بیگناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبرویشما به خطر میافتد و دوستان به شما پشت میکنند .

تعبیر خواب کارآگاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات