روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کارآگاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کارآگاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کارآگاه
اگر خواب ببینید کارآگاهیاز شما بازجوییمیکند و نسبت به اتهاماتیکه به شما میزند بیگناه اید ، دلالت بر آن دارد که روز به روز بر ثروت و افتخارات شما افزوده میشود

. اما اگر در خواب احساس کنید بیگناه نیستید ، دلالت بر آن دارد که آبرویشما به خطر میافتد و دوستان به شما پشت میکنند .

اخبار اکاایران

تبلیغات