روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کالسکه - گاری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کالسکه - گاری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کالسکه - گاری 
کالسکه

1ـ اگر خواب ببینید سوار کالسکه ایهستید ، نشانة آن است که کار شما کساد خواهد شد و زیانهایفراوانیخواهید برد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کالسکه ایرا میرانید ، علامت آن است که به جاییدیگر نقل مکان میکنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کالسکه - گاری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر کالسکه در خواب , کالسکه سواری

تعبیر خواب کالسکه - گاری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات