روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کانگورو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کانگورو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کانگورو 
1ـ دیدن کانگورو در خواب ، نشانة آن است که دشمنیمیکوشد شما را در موقعیت خطرناکیقرار دهد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کانگورو به شما حمله میکند ، علامت آن است که آبرویتان در خطر قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر در خواب کانگوروییرا بکشید ، علامت آن است که بر دشمنان و موانعیکه بر سر راه شما ایجاد میشود پیروز خواهید شد .

4ـ دیدن مخفیگاه کانگورو در خواب ، علامت آن است که در راه صحیحِ کسب موفقیت قرار میگیرید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کانگورو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خطرناک کانگورو

تعبیر خواب کانگورو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات