روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کاه
کاه

1ـ دیدن کاه در خواب ، نشانة آن است که زندگیشما به بیهودگیکشیده خواهد شد .

 

2ـ اگر خواب ببینید توده ایکاه در آتش میسوزد ، علامت آن است که ایامیهمراه با شادمانیپیش رویشما خواهد بود .

3ـ اگر خواب ببینید به دامها کاه میدهید ، نشانة آن است است که مایحتاج نزدیکان خود را بخوبیتأمین خواهید کرد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کاه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب كاه

تعبیر خواب کاه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات