روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتابخانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کتابخانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کتابخانه
کتابخانه

1ـ اگر خواب ببینید در کتابخانه ایهستید ، علامت آن است که از معاشرین و محیط زندگانیخود خسته میشوید . و به دنبال مطالعه و تحقیق کتابهایباستانشناسیمیروید .

 

2ـ اگر خواب ببینید برایکار خاصیبه کتابخانه رفته اید ، نشانة آن است که با رفتار خود دوستانتان را فریب میدهید .
 

تعبیر خواب کتابخانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات