روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کتری - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کتری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کتری
1ـدیدن کتریدر خواب ، علامت آن است که مسئولیتیبزرگ و پرمشقت بر دوش خواهید کشید .

 

2ـ دیدن کتریآب جوش در خواب ، نشانة پایان تلاشها و استفاده از نتایج زحمات است .

3ـ دیدن کتریشکسته در خواب ، علامت آن است که کوششهایشما برایرسیدن به سر منزل مقصود به شکست میانجامد .

4ـ اگر دختریخواب ببیند کتریِ سیاهیدر دست دارد ، علامت آن است که در امور عاطفیو ازدواج شکست خواهد خورد . اما اگر رنگ کتریروشن باشد ، نشانة آن است که با مردیمهربان و دوست داشتنیازدواج خواهد کرد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کتری شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب کتری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات