روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کرسی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کرسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رسیstrong>span> <br /><br />حمدبن سیرین وید: یدن رسی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> علم ست. براهیم رمانیگوید: یدن رسیبه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل حاطت درت ق تعالیاست.p> <p>ابرمغربیگوید: تاویل رسیبه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر مامیمطیع زاهدیبه مال ا پادشاهیعادل ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن رسیبه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: عدل. وم: نصاف. سوم: عز رف. هارم: رتبت. پنجم: لایت. شم: لندیقدر اه. گر ید ر سمان ر رسینشسته ود. لیل ه ارش الا یرد ه رادها رسد ه یان لایق عزیز کرم ردد، ما رسیکه رودگران تراشیده ند، لیل زن ود ر یک د ه ر و یند ه زن ازگردد.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات