روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کرگدن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کرگدن
1ـ دیدن کرگدن در خواب ، علامت آن است که با ضرر عظیمیروبرو خواهید شد و مشکلات نهانیبسیاریخواهید داشت .

 

2ـ کشتن کرگدن در خواب ، نشانة آن است که شجاعانه بر موانعیکه بر سر راه شما قرار خواهد گرفت ، غلبه خواهید کرد .

تعبیر خواب کرگدن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات