روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کشتی گرفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کشتی گرفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کشتی گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که با کسی کشتی گرفت و او بینداخت، دلیل که حالش نیکو شود.

اگر هر دو قائم بودند، دلیل که بر او گزندیرسانند.

تعبیر خواب کشتی گرفتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات