روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کلم -کلم سبز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کلم -کلم سبز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کلم -

کلم سبز

محمدبن سیرین گوید: دیدن کلم درخواب ، دلیل منفعت است از قِبَل زنان و پخته ویبه تاویل، بهتر از خام بود. اگر دید که کلم خورد، دلیل است از زنش منفعت یابد.

 

1ـ دیدن کلم در خواب ، نشانة آن است که بینظمیدر هر کاریاختلال وارد میکند .

2ـ دیدن کلم سبز در خواب ، نشانة آن است که در ازدواج و عشق با بیوفاییروبرو خواهید شد .

3ـ بریدن کلم در خواب ، علامت آن است که با ولخرجیزیاد به بند فلاکت و بدبختیمیافتید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کلم -کلم سبز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب کلم

تعبیر خواب کلم -کلم سبز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات