روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کمانچه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کمانچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کمانچه
دیدن کمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محیط خانواده و به دست آوردن موقعیتهاینشاط آور در اجتماع است .

2ـ اگر خواب ببینید کلیة شما بدون اشکال کار میکند ، نشانة آن است که در توطئه ایخطرناک شرکت خواهید کرد .

3ـ اگر در خواب احساس کنید کلیة شما به درستیکار نمیکند ، علامت آن است که اتفاقیباعث میشود در امور مالیزیان ببینید .
 

تعبیر خواب کمانچه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات