روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کنسرت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کنسرت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کنسرت
کنسرت

1ـ اگر خواب ببینید در کنسرتی عالی شرکت کرده اید ، نشانة آن است که دوره ای از زندگی شما با شعف و شادمانی سپری خواهد شد .

 اگر یک نویسنده چنین خواب ی ببیند ، نشانة خلاقیت ادبی است . اگر یک تاجر چنین خواب ی ببیند ، علامت رونق در تجارت است . اگر فرد جوانی چنین خواب ی ببیند ، نشانة سعادت و عشقی بی شائبه است .

2ـ اگر خواب ببینید کنسرتی همراه با باله اجرا می شود ، نشانة آن است که در حرفة خود با کسادی مواجه خواهید شد و با دوستانی ناپسند معاشرت خواهید داشت .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات