روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کوتوله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کوتوله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کوتوله
کوتوله

1ـ اگر در خواب کوتوله ای شاد ببینید ، علامت آن است که هرگز از نظر قد و قامت کوتاه نمی مانید و علامت سلامتِ جسمی و روحی نیز هست .

 

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان کوتوله شده اند ، نشانة آن است که با دوستان خود تفریحات و خوشی های بسیار خواهید داشت .

3ـ دیدن کوتوله های زشت و ترسناک در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعیتهای ترس آور و اضطراب آمیز است .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات