روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کود
دیدن کود در خواب ، علامت خیر و برکت فراوان است .

2ـ اگر خواب ببینید دوستانتان کوتوله شده اند ، نشانة آن است که با دوستان خود تفریحات و خوشی های بسیار خواهید داشت .

دیدن کوتوله های زشت و ترسناک در خواب ، نشانة روبرو شدن با موقعیتهای ترس آور و اضطراب آمیز است .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات