روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کور - نابینا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کور - نابینا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب کور - نابینا
کور

1ـ اگر خواب ببینید کور شده اید ، نشانة آن است که آسایش و رفاه زندگی تبدیل به فقر و تنگدستی می شود .

 

2ـ اگر دیگری را در خواب کور ببینید ، دلالت بر آن دارد که کسی از شما کمک می طلبد .
 

تعبیر خواب کور - نابینا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات