روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قبا - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قبا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> باstrong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند بای و پوشیده ز رباس، لیل ه ز غم رهد.p> <pگر یند بائی ز ریر پوشیده ود، لیل ه زبزرگی نفعت ابد، ما ر ین کروه ست ردان ا، گر ن ه ر نگ ا سلاحهای یگر ی پوشند. براهیم رمانی وید: گر ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند بای سفید پوشیده ست، لیل وشنائی ست. گر با ا زرد یند، لیل یماری ست. گر سرخ یند. لیل نفعت ست. گر بای بود یند لیل نفعت ست. گر بای سیاه هنه ست، لیل ست زن ا لاق هد. گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند بای پوستین اشت، لیل ه زنی توانگر واهد ز ی نفعت ابد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن با ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر ش جه ست. ول: پناه. وم: وت. سوم: جت. هارم: نفعت. پنجم: کمت. شم: یاست مودن هری.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>یدن با پوشیدن زن ایسته لال اشد<br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب قبا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آخوند خواب

تعبیر خواب قبا گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات