روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قرص - 2 - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قرص - 2 ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قرص - 2
1ـ اگر خواب ببینید قرص می خورید ، علامت آن است که مسئولیتهایی را به دوش خواهید کشید که کمترین آسایش و لذتی برایتان به ارمغان نخواهد آورد .

 

2ـ اگر خواب ببینید به دیگران قرص می دهید ، علامت آن است که به خاطر ناسازگاری خود با دیگران مورد سرزنش قرار می گیرید

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات