روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قسمت کردن -قسم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قسمت کردن -قسم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قسمت کردن -قسم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در میان خلق به راستی قسمت کرد، دلیل است که با خلایق انصاف نگه دارد و اگر بیند که مال خود را به خیر و صلاح قسمت کرد، دلیل است که فرزندان خود را زن خواهد.

اگر بیند که مال خود را به شر و فساد قسمت کرد، دلیل که حالش پراکنده گردد. اگر بیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد، دلیلش به صلاح و فساد آن کار بازگردد.

اخبار اکاایران

تبلیغات