روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قصد - نیت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب قصد - نیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب قصد - نیت
یوسف نبی علیه السلام گوید:

قصد کردن در خواب از بلا برهد

اگر بیند که مال خود را به شر و فساد قسمت کرد، دلیل که حالش پراکنده گردد. اگر بیند که مال کسی را به رضای او قسمت کرد، دلیلش به صلاح و فساد آن کار بازگردد.

تعبیر خواب قصد - نیت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات