روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فریاد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب فریاد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب فریاد
1ـ شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد ، در خواب . علامت آن است که به دام به گرفتاریهایی خواهید افتاد . اما با .

آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید . 2ـ شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت ، در خواب ، نشانة آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود . 3ـ شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب ، علامت تصادف خطرناک و شدید است . 4ـ اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند ، نشانة اندوه و بیماری آنها است


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب فریاد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دادوفریاد باهمسر

تعبیر خواب فریاد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات