روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب فلوت - تعبیر خواب

تعبیر خواب فلوت
1ـ شنیدن آوای فلوت در خواب ، نشانة آن است که پس از سالها دوستان خود را ملاقات خواهید کرد و به کارهایی مفید مشغول خواهید شد ..

 2ـ اگر دختری خواب ببیند فلوت می نوازد ، علامت آن است که عاشق فردی جذاب خواهد شد

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

Warning: file_put_contents(cache/modules/26.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 96

Warning: file_put_contents(cache/modules/30.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/modules.php on line 96

اخبار اکاایران