روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب غروب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب غروب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب غروب
1ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بیپاسخ ماندن آرزوهاست .

 2ـ اگر تاجریخواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است که به هر کاریدست بزند ، آینده ایتاریک خواهد داشت .

اخبار اکاایران

تبلیغات